Zasady organizacji sportu wędkarskiego w PZW od 29.01.2016 r.Informacja pobrana ze strony www.pzw.org.pl

W załączeniu zmiany w ZOSW cz. II, III i IV z 2016 r., zgodnie z uchwałą nr 108 Prez. ZG PZW z dnia 29 stycznia 2016 roku.

 

Zmiany zaznaczono kolorem czerwonym.

 

Zespół Sportu i Młodzieży

Biuro ZG PZW

sport@zgpzw.pl

zasady-organizacji-sportu.pdf

ORGANIZACJA WĘDKARSKICH ZAWODÓW SPORTOWYCH.pdf

REGULAMINY ZAWODÓW.pdf

REGULAMIN ZAWODÓW W WĘDKARSTWIE RZUTOWYM.pdf