Władze


SKŁAD ZARZĄDU KOŁA NA LATA 2017-2020

Andrzej Kucięba - Prezes
Wojciech Kostera - Skarbnik
Stanisław Gałka - V-ce Prezes ds gospodarczych
Adam Szczukiewicz - Sekretarz
Robert Wójcikiewicz - Kapitan Sportowy

Leszek Głogowski - Gospodarz Koła

Piotr Opozda - Komendant Powiatowy SSR
Henryk Małysz 
Jacek Kuza 
Grzegorz Walczak
Grzegorz Binio
Edward Brejdak

Krzysztof Łuszcz      

                                                                                                                        

Składy poszczególnych Komisji:


Komisja Gospodarcza:
Stanisław Gałka v-ce Prezes ds. gospodarczych
Grzegorz Binio
Henryk Małysz

Komisja Ochrony Wód:
Piotr Opozda
Edward Brejdak
Krzysztof Łuszcz

Kapitanat Sportowy:
Robert Wójcikiewicz - Kapitan Sportowy
Piotr Opozda
Jacek Kuza                                                                                                                                           

Komisja Zarybieniowa:
Stanisław Gałka 
Grzegorz Binio
Henryk Małysz


Komisja Rewizyjna:
Żmuda Dariusz - Przewodniczący
Marcin Prędki - sekretarz
Henryk Gunia
Dariusz Sępioło

Sąd Koleżeński:
Wiesław Kostyra - przewodniczący
Krzysztof Sarnecki - z-ca przewodniczącego
Marek Moliak- sekretarz
Stanisław Grochowski - członek

Komisja Egzaminacyjna:
Piotr Opozda - przewodniczący
Wojciech Kostera - Sekretarz
Robert Wójcikiewicz   

Rzecznik Dyscyplinarny:
Jacek Kuza