Regulamin Radzanowa


Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb na zbiorniku wodnym „Radzanów”
obowiązuje od 15 stycznia 2017 roku


I.  Zbiornik wodny.

1. Woda w Radzanowie jest udostępniona przez Urząd Miasta i Gminy  w Busku-Zdroju dla Koła PZW Busko.

2. Na zbiorniku wolno uprawiać wędkarstwo: spławikowo-gruntowe, spinningowe, podlodowe, muchowe.

3. Wolno łowić na dwie wędki, od świtu do zmroku /1 godz. przed wschodem słońca i 1 godz. po zachodzie słońca / we wszystkie dni tygodnia,   z soboty na niedziele można  wędkować w godzinach nocnych od 1 VI  do dnia jesiennego  zarybiania.

4. Na zbiorniku dopuszcza się organizowanie zawodów wędkarskich na odrębnych zasadach.

 

II. Prawo do wędkowania na zbiorniku Radzanów mają:

1.  Członkowie Koła Busko którzy wnieśli dodatkową opłatę w ustalonej wysokości,  posiadające rejestr połowów będący zezwoleniem na wędkowanie. 

2.  Osoby przebywające na kuracji w Uzdrowisku Busko - Zdrój, posiadające  kartę kuracjusza oraz wykupioną składkę okresową.

3. Raz wniesione składki nie podlegają zwrotowi.
4. Wędkarz wykupując w/w składki, akceptuje niniejszy regulamin, oraz wynikające z niego prawa  i obowiązki.

III. Limit dobowy ryb do zabrania z łowiska:

1. Karp 1szt. +  jedna z takich ryb jak amur, lin,  tołpyga, szczupak, sandacz, jaź+ 2kg innej ryby lub karp 1szt + leszcz 5szt..

2. W siatce przetrzymujemy ryby przeznaczone do zabrania, nie podlegają wymianie.

3. Obowiązuje wymiar ochrony dla ryb: Karp do -40cm; Lin do -30cm;  Karaś do -20cm; Amur do -60cm; Leszcz do -20cm; Szczupak, Sandacz do -55cm.

4. Złowione ryby poniżej wymiaru muszą być wpuszczone do wody.

5. Pozostałe wymiary zgodnie z regulaminem PZW.

 

IV. Zabrania się:

1. Połowu ze środków pływających oraz brodzenia.

2. Budowania pomostów, kładek i innych budowli wychodzących od  brzegu  w głąb zbiornika oraz konstrukcji niszczących groble. 

3. Połowu ryb w odległości mniejszej niż 15mb. od urządzeń  zasilających  zbiornik w wodę i od urządzeń spiętrzających wodę.

4. Samowolnego (dzikiego) zarybiania.

5. Nęcenia łowiska w okresie gdy zbiornik wodny jest wyłączony z wędkowania.

6. Palenia ognisk w obrębie łowiska.

7. Wędkowania w obrębie tarliska.

8. Połowu białej ryby od dnia zarybiania jesiennego do dnia 31 III następnego  roku, w tym okresie dopuszcza się spinning oraz wędkowanie pod lodem – według  informacji na tablicach ogłoszeń!!!

 

 

V. Obowiązkiem wędkarza jest:

1. Przestrzeganie Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb.

2. Utrzymanie  czystości na stanowisku w promieniu 5m, bez  względu na stan w momencie jego zajęcia.

3. Śmieci zabieramy ze sobą, nie pozostawiamy nad wodą.

 

VI. Pozostałe zasady obowiązujące na zbiorniku:

1. Wszystkich wędkarzy łowiących na zbiorniku, obowiązuje rejestr połowu ryb zbiornika Radzanów i należy go prowadzić zgodnie z zasadami w nim zapisanymi.

2. Nieprzestrzeganie w/w  zasad i regulaminu połowu będzie bezwzględnie karane  pozbawieniem prawa do  łowienia na tym akwenie.           

3. W/w zasady regulaminu mogą kontrolować uprawnieni wg RAPR oraz aktualni członkowie zarządu Koła.             

 

VII. Dodatkowe ograniczenia

1. Obowiązuje zasada parkowania   samochodów i innych pojazdów w miejscach do  tego  wyznaczonych.                  

2. Decyzję o wprowadzeniu okresu ochronnego, po zarybieniu  zbiornika podejmuje   Zarząd Koła.           

3. Za nieszczęśliwe wypadki, zdarzenia losowe zaistniałe na terenie  łowiska, Koło nie ponosi odpowiedzialności.           

 

VIII. Postanowienia końcowe

1. Prawo zmiany niniejszego regulaminu przysługuje tylko walnemu sprawozdawczo-wyborczemu zgromadzeniu Koła PZW w Busku-Zdroju. Zmiana może następować tylko na początku każdej kadencji zarządu, chyba że jest wprowadzana przez nadzwyczajne walne zgromadzenie członków koła

2. Zarząd Koła (opiekun łowiska) ma prawo odmówić, zawiesić lub cofnąć członkowi Koła zezwolenie na połów ryb  na akwenie „Radzanów”.

3. Uczestnicy zawodów rozgrywanych na zbiorniku Radzanów zwolnieni są z opłaty dobrowolnej na ten zbiornik.

3. W pozostałych nieuregulowanych Regulaminem sprawach obowiązuje  Regulamin Amatorskiego

Połowu Ryb.

Regulamin powyższy został zatwierdzony przez Walne Zebranie w dniu   15.01.2017r.