Regulamin Grand Prix Koła


Regulamin rozgrywania spławikowych zawodów z cyklu

GRAND-PRIX Koła PZW Busko-Zdrój

 

1.    Zawody spławikowe z cyklu „Grand-Prix” mają na celu wyłonienie najlepszych zawodników Koła PZW Busko-Zdrój w dyscyplinach wędkarskich w danym roku.

2.    Do punktacji „Grand-Prix” w danym roku kalendarzowym zaliczane są:

·        Podlodowe zawody Koła

·        Spławikowe zawody towarzyskie – otwarcie sezonu

·        Spławikowe Mistrzostwa Koła

·        Feederowe Mistrzostwa Koła

·        Towarzyskie zawody metodą dowolną

3. Zawody winny być rozgrywane zgodnie z zasadami Organizacji Sportu Wędkarskiego.

4.     Punktacja Grand-Prix: 1 pkt.-za I m-ce + 1 pkt. za każde następne miejsce w każdym sektorze.

5.   Zawodnik nie biorący udziału w zawodach do klasyfikacji ogólnej  otrzymuje ilość punktów odpowiadającą ostatniemu miejscu w zawodach w których nie brał udziału + 1 pkt.

6.   Do klasyfikacji ogólnej zalicza się wyniki z czterech najlepszych zawodów Grand Prix.

7.  W przypadku równej ilości punktów o kolejności w klasyfikacji decyduje waga ryb złowionych przez zawodnika w czterech najlepszych zawodach cyklu.

8.  Klasyfikacja prowadzona jest w kategorii open tzn. bez podziału na kategorie.

9.  Trzej pierwsi zawodnicy w punktacji Grand-Prix w danym roku kalendarzowym otrzymują puchary, a pierwszych sześciu dyplomy. Wręczenie wyróżnień następować będzie na najbliższym Walnym Zebraniu Koła.

10. Pozostałe warunki i wymogi zgodnie z zasadami Organizacji Sportu Wędkarskiego PZW.


Regulamin wchodzi z dniem 15.01.2017r