Ograniczenia na wodach okręgu w 2018


OGRANICZENIA NA WODACH OKRĘGU PZW KIELCE

Uchwała Nr 24 Zarządu Okręgu PZW w Kielcach z dnia 23 października 2017 r.

w sprawie ograniczeń w połowach ryb na wodach Okręgu w 2018 r.      1.   Zakaz wędkowania za środków pływających i stosowania wszelkiego rodzaju sprzętu pływającego służącego do nęcenia ryb na zbiornikach do 15 ha, z wyłączeniem zbiornika ZUK Stąporków.  
      2.   Zakaz połowu ryb metodą spinningową ze środków pływających na zbiornikach powyżej 15 ha  w okresie od 1 stycznia do 31 maja.
      3.   Zakaz połowu ryb metodą trollingową oraz kuszą na wszystkich wodach Okręgu.
      4.   Zakaz stosowania zanęt na zbiornikach wodnych w Brodach i Wiórach.
      5.   Zakaz połowu ryb ze środków pływających w porze nocnej (1 godz. przed wschodem i 1 godz. po  zachodzie słońca) na wszystkich zbiornikach wodnych należących do PZW O/Kielce.
      6.  Zakaz używania środków pływających w celach rekreacyjnych z dopuszczeniem używania środków pływających o napędzie  elektrycznym lub wiosłowym na zbiorniku Podkowa w miejscowości Gacki służących do połowu i nęcenia ryb w części  będącej  własnością  PZW.
      7.  Zakaz połowu ryb z wysp na wszystkich zbiornikach Okręgu.
      8.  Zakaz połowu ryb na rzece Morawka od upustu zbiornika do ujścia do rzeki Czarna Nida.
      9.  Całoroczny zakaz połowu ryb na zbiorniku Rejów  po obu stronach zbiornika na odcinku od  linii wysokiego napięcia do kładki na rzece Kamionka (tarlisko ryb).
    10.  Zakaz połowu ryb na odcinku rzeki Czarna Staszowska (po obu stronach) od zapory  w dół do drogowego w miejscowości Korytnica oraz wzdłuż stawów hodowlanych na  rzece Mierzawa w miejscowości Krzelów i rzece Nidzica wzdłuż stawów hodowlanych w Słupowie (obręby hodowlane).
    11.  Na wszystkich wodach Okręgu obowiązuje:
           a/ wymiar ochronny:
               - karp                               do 35cm  i od 70 cm
               - pstrąg potokowy        do 30 cm (na rzece Mierzawa do 35 cm.)
               - okoń                              do 20 cm
               - szczupak                       do 50 cm i od 90 cm
               - sandacz                        do 50 cm  i od 80 cm
               - lin                                  do 30 cm
           b/ okres ochronny:
               - pstrąg potokowy  od 1 września do 31 stycznia.
           c/ limit dobowy:
               - pstrąg potokowy i lipień 2 szt. łącznie (w tym nie więcej niż 1 lipień) na wodach górskich.
               - leszcz 10 szt. na dobę.

     12.  Lokalnie - w sytuacjach szczególnych, za zgodą Zarządu Okręgu, obowiązują okres ograniczenia, limity dobowe i podwyższone wymiary ryb, o czym informują tablice usytuowane na tych łowiskach

 

                                                                                            Uchwała obowiązuje od 01. 01. 2018