O nasHistoria Koła PZW Busko – Zdrój


ok 1948 – powstaje Powiatowe Towarzystwo Wędkarskie, którego założycielami byli: Kol. Żelichowski Jerzy, Żelichowski Wacław, Gągol Jan, Galus Jan, Ejsmond Feliks, Mąkosza Tadeusz i inni – łącznie 16 osób
Rok 1950 – Powiatowe Towarzystwo Wędkarskie przekształca się w Koło PZW w Busku Zdroju. Wybrano zarząd koła, którego pierwszym prezesem został Galus Jan.

Rok 1951 -  przekazano w użytkowanie Koła obwody rybackie rzeki Nida nr.10,11,12 oraz rzeki Czarnej nr.1.

Rok 1955 – Koło pozyskuje pierwszy zbiornik wodny – „Staw Młyński”.
Rok 1956 – Liczba członków Koła wzrasta do 129 wędkarzy.
Rok 1957 – Odbyły się pierwsze zawody wędkarskie.
Rok 1959 – Powstaje „Sekcja Młodzieżowa” – pierwsza w okręgu kieleckim, jej pierwszym opiekunem został dr. Z. Dziewanowski. Opracowany przez niego regulamin Sekcji Młodzieżowej stał się wzorcem dla regulaminu wydawanego przez Zarząd Główny Związku.
Rok 1960 – Z inicjatywy Jerzego Żelichowskiego odbyły się pierwsze treningi w dyscyplinie rzutowej.
Rok 1962 – Odbyły się pierwsze zawody rzutowe o mistrzostwo Koła.
Rok 1968 – Winicjusz Ejsmond w kat juniorów zdobywa złoty medal w Rzutowych Mistrzostwach Polski. Od tego momentu zaczęły się wielkie sukcesy naszych zawodników w sporcie rzutowym i trwają do dnia dzisiejszego.
Rok 1979 – Odbywa się pierwszy otwarty konkurs z okazji Dnia Dziecka.

Rok 1980 - dla opracowania Kroniki Koła powołany został zespół Kronikarski.
Rok 1982 – 1987 – Koło pozyskuje zbiorniki wodne o łącznej powierzchni 2,5ha zwane potocznie „Łowiska”.
Rok 1999 – Koło wzbogaca się o największy zbiornik wodny, o powierzchni 11ha, dzierżawiony od UMiG Busko – Zdrój w miejscowości Radzanów, jest to woda wewnętrzna Koła zarybiana przez członków z dodatkowych opłat.

Rok 2000 - zgodnie z uchwałą rady Powiatu utworzona zostaje Społeczna Straż Rybacka

Rok 2001 - na zbiorniku wodnym w Radzanowie  odbyły się Towarzyskie  Zawody  Spiningowe  otwierające ten zbiornik dla spinningistów

Rok 2001 - wprowadzony został konkurs Grand Prix w Szańcu.

Rok 2004 - zorganizowanie cyklu 4 zawodów wędkarskich w dyscyplinie spławikowej, gruntowej i dowolnej nazwanego Grand Prix Koła PZW w Busku Zdroju.

Rok 2005 - po raz pierwszy, również otwarte zawody spławikowe pod nazwą  „Przywitanie lata” dla młodzieży do 18 lat

Rok - 2007 – liczba członków  Koła – 366

Rok - 2008 – liczba członków Koła – 425
Rok - 2008 – Reaktywuje swoją działalność sekcja terenowa w Stopnicy.
Rok - 2009 – liczba członków Koła - 495

Rok - 2010 – liczba członków Koła – 471

Rok - 2011 – liczba członków Koła – 522

Rok - 2012 – liczba członków Koła – 527

Rok - 2013 – liczba członków Koła – 509

Rok - 2014 – liczba członków Koła – 488

Rok - 2015 – liczba członków Koła - 502

Rok - 2016 – liczba członków Koła - 543. Odbyły się pierwsze zawody o puchar sklepów Kosterów.