Składki na 2018


TABELA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH NA 2016 r. W OKRĘGU PZW KIELCE

 

SKŁADKA CZŁONKOWSKA

1. podstawowa – 86zł

2. ulgowa  - 43zł

    - młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat,

    - członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW,            

    - mężczyźni po ukończeniu przed 30 kwietnia 65 roku życia,

    - kobiety po ukończeniu przed 30 kwietnia 60 roku życia.

3. uczestnik do lat 16 – 22zł

4. członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami – 22zł

5. Wpisowe

 - członka zwyczajnego PZW – 25zł

- członka uczestnika PZW – 12zł

6. Legitymacja członkowska  - 5zł

  SKŁADKA OKRĘGOWA na zagospodarowanie i ochronę wód

- podstawowa – 100zł

- ulgowa – 58zł

- młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat,

- członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW,

- mężczyźni od 65 roku życia,( w ciągu całego roku w którym ukończono określony wiek) pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat.

- kobiety od 60 roku życia, ( w ciągu całego roku w którym ukończono określony wiek) pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat

- uczestnika do lat 16 – 26zł

 SKŁADKI OKRESOWE

- dla członka PZW - 1-dniowa – 20zł

                                 3-dniowa – 40zł

- dla niezrzeszonych - 1-dniowa – 35zł

                                    3-dniowa – 75zł


1. Składka okręgowa roczna upoważnia do wędkowania na wodach nizinnych i górskich.

1. Sładka członkowska roczna na ochronę i zagospodarowanie wód upoważnia do wędkowania na wodach nizinnych i górskich. Wnoszący składkę roczną na ochronę i zagospodarowanie wód otrzymuje zezwolenie na amatorski połów ryb opatrzone hologramem. Zezwolenie jest ważne do 31 grudnia 2018 r. Druk jest bezpłatny.

2. Składkę członkowską oraz członkowską na ochronę i zagospodarowanie wód  uczestnika uprawnionego do swego łowiska uiszcza młodzież do lat 16. Składka ta upoważnia do wędkowania na wodach ogólnodostępnych w całym kraju.

3.Honorowi członkowie PZW zgodnie § 15 ust. 3 Statutu PZW są zwolnieni ze składki członkowskiej oraz składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego.

4. Członkowie PZW odznaczeni złotą odznaką z wieńcami zwolnieni są z opłaty składki rocznej na ochronę i zagospodarowanie wód, opłacają tylko składkę członkowską ulgową.

5. Ulgami nie są objęte składki okresowe.

6. Składki okresowe upoważniają do wędkowania na wodach nizinnych i górskich. Wnoszone są wyłącznie w formie przelewu bankowego, internetowego, aplikacji e-Okoń zamieszczonej na stronie www.pzw.org.pl/kielce lub opłaty dokonanej na poczcie. Dodatkowo wędkarz zobowiązany jest do posiadania Karty Wędkarskiej, wypełnionego druku „Zezwolenia okresowego na amatorski połów ryb wędką" pobranego ze strony internetowej Okręgu PZW Kielce i rejestru połowu zamieszczonego przy druku zezwolenia.

Członek zrzeszony- opłacił składkę członkowską w bieżącym roku.

Członek niezrzeszony- brak opłaty składki członkowskiej w bieżacym roku- lecz musi posiadać kartę wędkarską.

Uchwała Nr 27 Zarządu Okręgu PZW w Kielcach z dn. 20.11.2017 r. obowiązuje od 1 stycznia 2018 r.